2007-11-14

- Skatteverket föreslår höjt fribelopp
- Cancerframkallande ämnen i rökta produkter
- Utomeuropeisk bil säkraste valet
- Media Markt inte billgast
- FlyMe kastas ut från börsen
- Konsument Europa får ny chef

Skatteverket föreslår höjt fribelopp
Skatteverket föreslår att det så kallade fribeloppet ska höjas från dagens 999 kronor till 10 000 kronor. Det skulle innebära att den som anlitar en privatperson för ett jobb som kostar under 10 000 ska slippa att lämna in en kontrolluppgift. Den som utför arbetet ska också slippa skatta för de första 10 000 kronorna. Enligt Skatteverket är dagens fribelopp orimligt lågt men med förslaget hoppas verket bland annat underlätta för vänner och grannar att utbyta tjänster. Förslaget är också en del av Skatteverkets strävan att komma tillrätta med svarta jobb och svarta pengar.

Cancerframkallande ämnen i rökta produkter
14 av 57 rökta fisk- och köttprodukter innehåller för höga halter av så kallade polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Det konstaterar Livsmedelsverket som undersökt rökta livsmedel. Gemensamt för de produkter som innehöll för mycket PAH var att de rökts direkt över rökhärden. PAH har vid djurförsök visat sig orsaka cancer. Även om gränsvärdet överstegs i vissa produkter så menar Livsmedelsverket att hälsorisken för konsumenterna är låg. Verket vill ändå att rökerierna ändar sina metoder för att minska halten PAH.

Utomeuropeisk bil säkraste valet
För första gången toppar en utomeuropeisk bil Folksam bilsäkerhetsundersökning. I den 11:e upplagan av undersökningen toppar Toyota Avensis från 2003 och framåt. I botten ligger Citroën AX och Renault 5 från 85-90. Enligt Folksam skulle antalet döda och invalidiserade i biltrafiken minska med 30 procent om alla hade bilar ur den bästa säkerhetsklassen. Dessutom skulle mellan 80 och 100 liv per år räddas jämfört med idag.

Media Markt inte billgast
Marknadsdomstolen kritiserar elektronikkedjan Media Markt vars reklam utropat ”nu ger vi er de lägsta priserna”. Media Markt har inte kunnat bevisa att så är fallet. Om företaget fortsätter med reklamen väntar en halv miljon kronor i böter.

FlyMe kastas ut från börsen
Bolaget FlyMe Europe har kastats ut från börsen efter ett rekordlångt handelsstopp. Handeln stoppades för åtta månader sedan i samband med att FlyMe Europes dotterbolag, flygbolaget Fly Me, gick i konkurs. Eftersom det fortfarande råder osäkerheter kring moderbolagets finanser, så kastas nu bolaget ut från småbolagslistan First North, det skriver börsoperatören OMX i ett pressmeddelande. OMX anser dessutom att det är oklart om bolaget kan uppfylla kraven på marknadsinformation. Vad som händer med de småsparare som har aktier i FlyMe är oklart. Enligt e24.se pågår förhandlingar om att notera aktien på andra börsplatser. Samtidigt är det oklart hur mycket värde som finns kvar i bolaget.

Konsument Europa får ny chef
Nu är det klart att Jolanda Girzl blir ny chef för Konsument Europa. Hon efterträder Agneta Gillback som går i pension. Konsument Europa är en fristående del av Konsumentverket och ger råd och hjälp till de konsumenter som handlar över nationsgränserna inom EU. Runt om i EU länderna finns 27 andra liknande organisationer som tillsammans är en del av EU-kommissionens handlingsplan för konsumentpolitiken. Jolanda Girzl kommer närmast från arbetet som konsumentvägledare i Karlstad.