Länsborna skeptiska till jämställt näringsliv

En ny SIFO-undersökning gjord här i länet på uppdrag av försäkringsbolaget Folksam visar att många länsinvånare tvivlar på möjligheten att uppnå jämställdhet i näringslivet.

En tredjedel av jämtlänningarna tror att det kommer ta över 30 år innan det finns lika många kvinnliga - som manliga - toppchefer.

En fjärdedel av de tillfrågade tror att näringslivet aldrig kommer att bli helt jämställt.