Tvist om elevbostäder fortsätter

Kommunala bostadsbolaget Östersundsbostäder har betalat in drygt en miljon för mycket i fastighetsskatt för lägenheter i centrala stan under tiden de användes som bostäder för studerande vid militärskolorna i Östersund.

Lägenheterna bedömdes som vanliga lägenheter när de borde bedömts som elevbostäder och därmed haft lägre beskattning.

Det har länsrätten tidigare fastställt i en dom. Men Skatteverket som uppmanats betala tillbaka pengarna överklagar nu till kammarrätten.

Skatteverket begär också att kammarrätten inväntar en prövning, som kan komma att göras i regeringsrätten, av hur de aktuella fastigheterna ska bedömas ur skattesynpunkt.

Regeringsrätten har ännu inte tagit beslut om prövningstillstånd i det ärendet.