Skeptiskt om näringslivets jämställdhet

Det finns ett stort tvivel bland länsborna när det gäller näringslivets möjlighet att uppnå jämställdhet. Det visar en Sifo undersökning som gjorts på uppdrag av Folksam.

En tredjedel av de tillfrågade länsborna tror att det kommer att ta över 30 år innan det finns lika många kvinnliga toppchefer som manliga. 25% tror att det aldrig kommer att hända.

En tredjedel tror att det är kvinnor som måste ta för sig mer, medan nästan lika många tror att det är bäst att inte göra någonting alls.