Hämtar bygginspiration söderifrån

Stadsarkitektkontoret har besökt Danmark och Växjö för att hämta inspiration till ny bebyggelse på Gotland. I kommunens vision 2025 ska ju befolkningen öka till 65 000 och då behövs fler bostäder.

- Vi vill hitta modern arkitektur som känns gotländsk, säger stadsarkitekt Carin Johansson.

Ett exempel är det prisbelönade området Biskopshagen i Växjö, med småskaligt boende kring trädgårdsrum.