Stort intresse för landstingets nya adhd-enhet för vuxna

I februari startade landstinget Kronoberg en specialenhet för vuxna med adhd och andra liknande funktionshinder.
Intresset har varit stort och enligt enhetschef Lena Engström fanns ett uppdämt behov.
Hittills har 150 personer sökt sig till enheten för att få hjälp med diagnos och behandling.
Målet med den nya enheten är framförallt att synliggöra att även vuxna kan ha den här typen av funktionshinder, och hjälpa dem att klara sig bättre i vardagen, säger enhetschef Lena Engström.