Miljöbrottsundersökning tas upp igen

Överåklagare Sven Erik Alhem vid miljöbrottsenheten på åklagarmyndigheten i Malmö har beslutat att återuppta en förundersökning om miljöbrott genom muddring vid en brygga i Strängnäs.

Förundersökningen las ned för en månad sedan, efter att åklagaren hade bedömt bevisläget som svagt.

Men överåklagaren menar att muddringen varit så omfattande att det inte kan uteslutas att den skadat vattenförhållandena i området, och att förundersökningen därför ska återupptas.

Alhem har däremot beslutat att inte återuppta förundersökningen i den del som gäller egenmäktigt förfarande.