Undvik infektion och spara pengar

Ungefär 10 procent av de som vårdas på sjukhus drabbas av infektionskomplikationer - något som orsakar patienterna lidande och vården höjda kostnader.

Många av de vårdrelaterade infektionerna kan undvikas med ganska enkla medel. Under nästa år ska Södra Älvsborgs Sjukhus därför testa ett IT-baserad verktyg för att registrera vårdrelaterade infektioner.

Uppskattningsvis kan var fjärde infektion undvikas - något som skulle spara 18 miljoner kronor för SÄS.