Kritik mot personlig assistans

I takt med att kostnaderna för personlig assistans ökar kraftigt så växer också kritiken mot hur systemet är utformat idag. Det finns inga begränsningar i hur mycket vård som ska ges och administrationen är tungrodd.