Befolkningen ökar i Katrineholm

Efter flera år av befolkningsminskning i Katrineholm verkar det nu som om trenden vänt, enligt kommunledningen.

Katrineholmsborna har blivit 55 fler under perioden januari till september i år och antalet födda är fler än antalet avlidna. Dessutom är det nu fler som flyttar in än som flyttar ut, enligt SCB:s siffror. Katrineholms kommun har nu 32 084 invånare.

Befolkningen har under perioden ökat i hela Sörmland med 135 personer till totalt 26 4451 invånare.

Flen, Oxelösund och Vingåker är de av länets nio kommuner som minskar, enligt SCB. Flen blev 41 färre, Oxelösund blev 29 färre och Vingåker minskade sin befolkning med 83.

Befolkningen i Sörmland har ökat med drygt 1350 personer hittills i år, enligt SCB. De tre första kvartalen var antalet invånare i länet närmare 264 500 personer.

Vingåker, Oxelösund, Flen och Gnesta hade ett födelseunderskott, det vill säga där var det fler avlidna än nyfödda.

Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm var de enda orterna i länet dit fler flyttade från andra delar av länet än som flyttade därifrån. Från alla andra orter i länet var det fler som flyttade än som flyttade dit.

Det är exakt 10 000 invånare i Gnesta.