Dalapolisen vill hjälpa unga brottsoffer

Polisen i Dalarna vill satsa på unga brottsoffer. På tisdagen anordnas ett seminarium för polisanställda och socialtjänst.
Föreläsaren menar bland annat att man måste stötta unga brottsoffer så de inte går ut och själva blir gärningsmän.

– Det handlar om att stötta unga brottsoffer så att de vågar stå för sin polisanmälan så de vågar gå vidare till tingsrättsförhandlingar, säger Ann Hellströmmer som är socialarbetare vid stockholmspolisen.
Hon menar också om att det handlar om att stötta unga brottsoffer så de inte går ut och bli gärningsmän.

– När man blir brottsoffer så skapar det mycket ilska och frustration och då kanske man tar ut på någon annan.

När unga utsätts för brott sker det ofta i offentlig miljö, och av personer i samma ålder. Ofta försämras tilliten till vuxenvärlden. Det kan få stora konsekvenser om ungdomar inte får hjälp att bearbeta det som inträffat.

Ann Hellströmer är upphovsman till Stödcentrum för unga brottsoffer som bedrivs i andra län i samverkan mellan polis och socialtjänst.
Hon tror att dalapolisen behöver lära sig mer om unga brottsoffer.

– Ja tror att många behöver lära sig mer om unga brottsoffer och deras reaktioner och varför man ska jobba med unga brottsoffer, avslutar Ann Hellströmmer.