Fortsatt stor invandring till Sverige

Invandringen till Sverige är fortsatt stor trots att effekterna av den tillfälliga asyllagen nu försvunnit. Den största gruppen invandrare är svenskar som flyttar hem efter några år utomlands, totalt nära 13 000 personer efter de tre första kvartalen i år.

Därefter kommer gruppen irakiska invandrare med drygt 9 000 personer, enligt statistiska centralbyrån.

Totalt har nära 74 000 personer invandrat till Sverige under de första tre kvartalen. Det är i nivå med förra årets rekordinvandring då över 95 000 personer flyttade till Sverige, en ökning med 47 procent jämfört med 2005.

Även utvandringen ökar. Hittills i år har över 34 000 personer utvandrat. Hälften var svenskar som beger sig till nordiska eller engelskspråkiga länder. Den andra hälften är utländska medborgare som flyttar till hemlandet.