Ing-Marie får Zetterströms medalj

Författaren Ing-Marie Eriksson får årets medalj och diplom för jamtsk vitterhet till rödöprofessorn Carl Zetterströms minne.

Hon får priset för ett långt, varierat och modigt författarskap präglat av hennes jämtländska ursprung.

Ing-Marie Eriksson är mest känd för romanen ”Märit” som väckte debatt när den kom 1965 och ledde till rättegång med fällande dom för förtal och dagsböter för författaren, eftersom några perspner kände sig utpekade och ansåg sig felaktigt beskrivna.

Bland tidigare mottagare av utmärkelsen finns journalisten Kjell-Albin Abrahamson, författaren Carl-Göran Ekerwald och politikern Erik Arthur Egervärn.

Carl Zetterström var född i ett litet torp på Rödön år 1767. Genom studier blev han professor i medicin i Uppsala. Innan han dog 1829 donerade han sin stora boksamling till hembygden. Den blev grunden till Jämtlands bibliotek på Stocke, färdigt 1833.