Narkotika bland gymbesökare kartlagt

En enkätundersökning på gym i Stockholms län visar att nästan var tionde manlig gymbesökare har använt narkotika det senaste året.

Av kvinnorna svarade cirka tre procent att de använt narkotika det senaste året.

Hasch och marijuana följt av kokain och amfetamin var de vanligaste drogerna.

Totalt 675 besökare på 15 olika gym i Stockholms län svarade på enkäten, som gjorts på uppdrag av Mobilisering mot narkotika.