Minskad befolkning i länskommuner

Många av länets kommuner har minskat i befolkningsmängd hittills i år. Det visar SCBs tredje kvartalsmätning. Vännäs, Lycksele och Dorotea minskar mest. Umeå däremot har ökat med 336 personer.

Anledningen till befolkningsökningen i Umeå är att det föds fler barn. Trots fler invånare är det fortfarande fler som flyttar från Umeå än vad som flyttar in.