Så vill cheferna spara 90 miljoner i landstinget

Landstinget Västmanland ska spara 90 miljoner kronor fram till år 2010, och divisionscheferna har nu redovisat sina sparförslag för berörda fackförbund och politikerna.

Ett av förslagen går ut på att flytta Gryta Hospice i Västerås, som ger vård i livets slutskede, till Centrallasarettet.

Andra förslag berör bland annat en ny onkologavdelning och nattstängning av medicinakuten i Köping, erfar P4 Västmanland.

En flytt av hospicet till lasarettet skulle erbjuda patienter från hela länet vård i livets slutskede.

Denise Bergström, socialdemokratiskt oppositionsråd, har förståelse för den här delen i sparförslaget, men befarar att det kan uppstå ”gnissel” med Västerås stad.

Enligt vad P4 Västmanland erfar går ett annat av sparförslagen ut på att öppna onkologen igen, där cancerpatienter ska vårdas.

Onkologavdelningen stängdes efter ett beslut år 2003, som en del i socialdemokraternas sparförslag. Cancerpatienterna spreds på flera avdelningar, något som fick hård kritik av både anhöriga, personal och patienter.

Det fungerade inte så bra som det var tänkt, och därför vill divisionscheferna alltså öppna en onkologavdelning igen.

Divisionscheferna har även föreslagit att man ska stänga medicinakuten i Köping nattetid - om akuten i Västerås klarar att ta emot de patienterna.

Ett annat sparförslag, erfar P4 Västmanland, går ut på att stänga dialysavdelningen i Köping och låta de 20 patienterna åka till Västerås för behandling istället.

Hela sparförslaget kommer att presenteras på en presskonferens klockan 11 under onsdagen.