Parkeringen vid LLA kan vara förorenad

Efter snart 30 år ska nu marken än en gång undersökas där FFV drev ett tvätteri på Färjestad i Karlstad och där det idag är en stor parkering utanför Löfbergs Lila Arena.

Verksamheten upphörde i FFV:s regi 1978 och togs över av landstinget som drev tvätteriet vidare till 1991.

Eftersom endast FFV bedrev kemtvätt som kan ha orsakat miljöproblem kommer staten att stå för kostnaderna för en undersökning och även bedöma om det finns risker med nuvarande markanvändning.