Utländsk arbetskraft lockades inte

Projektet Enad Kraft var tänkt att locka utländsk arbetskraft från Göteborg till Norrland. Norsjö och Åsele är två av sju kommuner som deltagit men när projektet avslutades i början av november var resultatet en besvikelse.

– Det är inte så lätt att flytta från en stor stad till lilla Norsjö, och dessutom har behovet av kompetent arbetskraft inte hunnit bli så stor ännu, säger Elly Karlsson, vd för kommunens näringslivsbolag Norsjö Utveckling AB.

Under många år gick flyttströmmen från Norrlands inland till större städer och söderut. Men för ett par år sedan väcktes idén att göra tvärtom. Bristen på arbetskraft finns och kommer att finnas sida vid sida med arbetslösheten och kampen om arbetskraften mellan Sveriges kommuner kommer att bli stenhård i framtiden i samband med den stora pensionsavgången.

Arbetskraft behövs vid pensionsavgång
Men kampen om arbetskraft mellan Sveriges kommuner kommer att bli stenhård i framtiden i samband med den stora pensionsavgången.

I Norsjö kommer generationsväxlingen tydligt att märkas av då 43 procent av av arbetskraften väntas gå i pension fram till år 2015.

– Det gäller att hitta bra vägar att locka till sig arbetskraften och vi har blivit erbjudna att fortsätta med projektet Enad Kraft ytterligare ett år, säger Elly Karlsson som är mycket nöjd med tanken bakom projektet.

Reporter Magnus Nilsson