Sänkta energikostnader gav miljöpris

Landstingsfastigheter i Västernorrland har tilldelats lokala kretsloppsrådets miljöpris för 2007. Det har man fått för att energikostnaderna sänkts. Genom byte av belysning sänktes belysningskostnaderna med 67 procent och genom att använda snö vid kylning av sjukhuset i Sundsvall minskade elkostnaden för kylningen med 90 procent.