Fyra turkiska soldater döda i PKK-strider

Fyra turkiska soldater dödades på tisdagen i strider med den kurdiska PKK-gerillan nära gränsen till Irak. Det finns också uppgifter om att turkiskt stridsflyg skulle ha bombat folktomma byar i den kurdiska delen av Irak, men uppgifterna tillbakavisades av det kurdiska regionala parlamentet i Irak.