Färre studenter

Antalet sökande till Mitthögskolan till hösten minskar med en fjärdedel jämfört med förra året. Och det ser likadant ut i hela landet.
Mitthögskolans prorektor Mats Ericson säger till Sundsvalls tidning att den här utvecklingen kan bero på att arbetsmarknaden ännu är stark och att det kanske har blivit lite mättat med högskoleutbildning. Tre utbildningar på Mitthögskolan har till exempel bara en sökande. Det gäller utbildning till kemiingenjör och ämnena elektronik och telekommunikation.