Rökstopp på arbetstid i Backa

Från och med årsskiftet är det inte längre tillåtet att röka på arbetstid i Backa. Därmed blir stadsdelen först i Göteborg med ett generellt rökförbud.

Förbudet gäller alla som är anställda inom Backa stadsdelsförvaltning och enligt personalchefen Tina Lijledahl-Scheel har förslaget inte stött på något större motstånd; tvärt om har såväl politikerna som dom fackliga organisationerna gjort tummen upp.

Runt om i landet har ett tjugotal kommuner infört rökförbud under arbetstid men i Göteborg blir Backa den första stadsdelen som gör det.

Tina Liljedahl - Scheel säger till Västekot att rökförbudet är ett led i stadsdelens hälsofrämjande arbete och att man också kommer att starta sluta-röka-kurser under våren som dom anställda kan få gå på.

Rökförbudet gäller alltså under hela arbetsdagen, undantaget lunchrasten. Tina Liljedahl-Scheel säger till Radio Göteborg att var och en naturligtvis är fri att göra vad man vill på fritiden men hon hoppas ändå att det ska sluta med att personalen blir helt rökfri.

Skulle någon bli påkommen med att faktiskt röka på arbetstid, kommer ingen bestraffning att ske utan hon hoppas att personalen ska bli så motiverad av stadsdelens arbete att den slutar.

Den som snusar kommer däremot inte att tvingas sluta snusa. Just nu finns det inget förslag som innebär att snus förbjuds på arbetstid.