Miljonregn över svamp och småkryp

De biologiska museerna i vid Lunds universitet fick på tisdagen drygt 18 miljoner kronor i anslag från Lantbruksuniversitetets Artdatabank.

Pengarna ska användas för att fortsätta registrera in museernas stora samlingar av tusentals svampar och insekter i databasen.

– Det var viktigt. Vi hade inte kunnat fortsätta utan att få förstärkning av personalen, säger Biologiska museernas chef professor Ingvar Kärnefelt.  

Det var 1992 på den stora konferensen om biologisk mångfald i Rio som arbetet med att föra in världens växter och djur i en gemensam databas började.

På de biologiska museerna i Lund drar ett 15-tal personer sitt strå till stacken, framför allt med att registrera lundamuseernas stora samlingar av insekter och svampar, som samlats in sedan 1800-talet.  Det är ett arbete som nu kan fortsätta med de drygt 18 nya miljonerna.

Den gula trädsvamp som mykologiintendenten Ulf Arup i Lund visar upp är en av 60 000 svampexemplar som finns i samlingarna i Lund och som nyss registrerats.

Ulf Arup tror att han kommer att ägna ungefär ytterligare tre år åt att registrera svampar, och han ser jobbet som viktigt.

– Samlingarna som ingen vet att de finns har inget stort värde. Men genom databasen som blir tillgänglig via internat kan vem som helst gå in och se vad som finns här. Vi kan också göra reklam för våra samlingar, säger Ulf Arup vid Botaniska museet i Lund.