Ringhals chef positiv till stärkning av säkerhet

Efter att Vattenfall från olika håll fått kritik för brister i säkerheten i kärnkraftverken, medgav i måndags koncernchefen Lars G Josefsson att säkerhetskulturen behöver stärkas. Chefen för Ringhals kärnkraftverk, Bertil Dihné är positiv.