Pajala minskar - tappar tio miljoner

Norrbotten har tappat 1 071 invånare hittills i år och mest förlorar Pajala. Pajalas befolkning har minskat med 158 personer och är nu 6 530 invånare.

Kommunalrådet Bengt Niska anser att det är andra Norrbottensorter där arbetsmarknaden är het, som är förklaringen till att pajalaborna flyttar.

Pajala tappar nu skatteutjämningsbidrag på cirka 10 miljoner kronor. Till det kommer att det kommunala skatteunderlaget minskar.

– Vi mister en ansenlig mängd pengar i skatteutjämning och vanliga kommunala skatter, säger Bengt Niska (s), Pajalas kommunalråd.

– Flyttlassen går härifrån till orter som har stort arbetskraftbehov, och kommunen har en stor grupp äldre befolkning, som börjar falla ifrån, säger Bengt Niska.

– Vi har sett den här utflyttningstrenden sedan i våras, fortsätter Niska.

Han anser att det är arbetstillfällen som avgör om pajalaborna stannar kvar eller ej. Och han ger inte upp:

– Vi har ju en etablering som av allt att döma är nära. Jag tänker på en gruvetablering, avslutar  kommunalrådet.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se