Oklart om finansieringen av läkarnas fortbildning

Fortbildningen av läkare i Skåne sköts för slarvigt. I en revisionsrapport kritiseras nu Region Skåne för att man riskerar att sitta i knäet på läkemedelsindustrin.

2005 slöts ett avtal mellan Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges kommuner och landsting om hur fortbildningen av läkare får gå till. Bland annat så ska det vara förbjudet för läkemedelsföretagen att bjuda läkarna på flotta resor och läkemedelsföretagen får max bekosta hälften av utbildningen.

Men enligt den revisionsrapport som Region Skåne beställt så fungerar det nya regelverket dåligt. Granskningen visar bland annat att det i flertalet fall saknas viktiga dokument som visar att regelverket faktiskt följs. Bland annat saknas det ofta fakturaunderlag som visar hur stor del av utbildningen som bekostats av läkemedelsföretagen och hur stor del som betalats av regionen.

Enligt revisionsrapporten så finns det en risk att utbildningarna inte genomförs på ett sådant sätt att läkarnas fortbildning kan anses vara oberoende av läkemedelsindustrin. Centerpartisten Katarina Erlingson, ordförande för personalberedningen i Region Skåne ser allvarligt på revisorernas kritik.

– Vi måste se till att förbättra rutinerna. Vi ska ge förvaltningarna i uppdrag att se över sina rutiner, säger Katarina Erlingson (c), ordförande för personalberedningen i Region Skåne.