Do utreder misstänkt diskriminering av romer i Vetlanda

En romsk familj upplever sig så diskriminerade av elever och personal på barnens skola att man gjort en anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

Familjen hävdar att barnen blivit mobbade och misshandlade av elever på skolan och att de blivit särbehandlade av skolpersonalen.

Och enligt anmälan till DO ska skolans ledning ha anmält familjen till socialen i Vetlanda istället för att ta tag i problemen i skolan.

Do utreder nu händelsen.

Centers Peder André,som är ordförande i barn och utbildningsnämnden i Vetlanda, säger till Nyheterna att skolan agerat enligt de riktlinjer man har.

Han säger att skolan inte agerat diskriminerande och också vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de anmälda fallen av mobbing.