Stökig vecka 29 på Visbys inneställen

Kommunens tillnyktringsenhet fick ta hand om ovanligt många kraftigt berusade ungdomar i somras. Under den så kallade Stockholmsveckan kom fyra gånger så många in till tillnyktringen än vad som är vanligt, enligt chefen för beroendeverksamheten på Gotland, Per Johan Färnström.

Personalen på tillnyktringsenheten har beskrivit hur människor har kommit in med kläder indränkta i champagne, glassplitter i fötterna och stora summor pengar på sig. Många av dem hade varit på Kallbadhuset.

Det finns också misstankar om att sju unga kvinnor blivit drogade.

Även polisen tycker att Stockholmsveckan var ovanligt stökig, framför allt kring stadens inneställen.