Irritation då familjecentralen dröjer

Det börjar bli irriterat över att de planerade familjecentralerna i Falun ännu inte blivit verklighet. Tanken är att landstinget och Falu kommun där ska samarbeta kring barnavård, mödravård och öppen förskola och att det ska bli en mötesplats för barnfamiljer. Men det har dragit ut på tiden och Ingalill Persson i landstingsledningen är besviken.

– Vi har stora förhoppningar och förväntningar på det här och vår personal är otålig av förväntan att få köra igång, säger Inga-Lill Persson.
Dan Westerberg, som är kommunalråd i Falun, förstår inte kritiken. Han framhåller att de kommunala processerna är betydligt långsammare än landstingets. Det är fler instanser, som här ska medverka.
– Något fördröjd har processen kanske blivit, säger han. Men jag tror att vi kommer att kunna öppna en sådan här central nästa höst.