Överklagan av människosmugglingsdom

En man från Malmö som medverkade i en uppmärksammad människosmugglingshärva i Sundsvall överklagar sin dom på åtta månaders fängelse till Högsta domstolen. I samma dom dömdes även mannens brorsdotter i Timrå till fängelse i ett år och tre månader.

Hovrätten dömde den 55-årige mannen för urkundsförfalskning och medhjälp till organiserande av människosmuggling.

Kvinnan dömdes för organiserande av människosmuggling och ska i egenskap av vikarie på Migrationsverket ha stulit underlag för uppehållstillstånd på sin arbetsplats som sedan har använts för smuggling av flyktingar till Sverige från Irak. Även hon överklagar domen till Högsta domstolen.