Alla tre högstadieskolorna kvar i Sollefteå

Det blir ingen flytt av höstadieskolorna i Långsele och Nipanskolan i Sollefteå. Det bestämde kommunstyrelsen vid sitt sammanträde på tisdagseftermiddagen.

I stället skjuter kommunen till 9 miljoner kronor under den närmaste treårs perioden.

Beslutet i kommunstyrelsen blev att för närvarande inte genomföra några förändringar i skolorganisationen. Beslutet var enhälligt.

För att få budgeten i balans har barn- och skolnämnden tidigare i höst föreslagit förändringar på bland annat Långsele skola, Nipanskolan och Resele skola.

– Barn- och skolnämnden har verkligen försökt att vidta åtgärder för att få budgeten i balans. Kommunstyrelsen avstyrker nu barn- och skolnämndens förslag till åtgärder, men vi ser samtidigt att det behövs tillskott om vi ska kunna genomföra nödvändiga långsiktiga anpassningar utifrån det minskande elevunderlaget, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabet Lassen.

Kommunstyrelsen föreslår också att barn- och skolnämnden får i uppdrag att utreda olika alternativ avseende ny förskola och skola i Långsele.

Angående högstadieskolorna i Junsele-, Näsåker- och Ramseleområdet är kommunstyrelsens förslag till beslut att det bara ska vara en högstadieskola i Västra från och med läsåret 2011.