Besök hos FK måste bokas

Alla länets lokalkontor blir kvar när Försäkringskassan omorganiserar, men enbart för bokade besök. Bara fyra orter, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå och Umeå kommer att ha ständig bemanning.

De andra kontoren kommer inte alltid att vara bemannade, utan personal från de fyra orterna kan få resa till lokalkontoren för att ta emot de bokade besöken.

Den första kontakten ska ske via telefon eller internet.

Exakt hur organisationen ska se ut är inte klart, inte heller hur snabbt man får träffa en handläggare.