Ny återvinningsstation i centrala Örebro

Det har varit för få miljöstationer i centrala Örebro och därför kommer det inom kort att byggas en ny miljöstation i centrala Örebro.

Det är förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som under de senaste månaderna genomfört en inventering av samtliga återvinningsstationer i landet och då upptäckte man att det var för glest mellan miljöstationerna i centrala Örebro. Därför byggs nu en ny återvinningsstation i hörnet Klostergatan och Köpinghultsgatan.
FTI hoppas att det nu ska bli lättare för konsumenterna i centrala Örebro att återvinna sina förpackningar.