Traditionell samisk kunskap dokumenteras

Nu inleds ett omfattande arbete med att dokumentera ”oskrivna”, traditionella, samiska kunskaper.

Det handlar om den praktiska kunskap som varit självklar hos tidigare generationer av samer, men som i dagens samhälle är på väg att falla i glömska. Sex pilotprojekt som rör vitt skilda ämnen som mjölkning av ren och samisk berättarkonst har beviljats medel som Centrum för biologisk mångfald (CBM) och Sametinget ställt till förfogande.