Afghaner utvisas i strid mot FN-rekommendationer

Migrationsverket är berett att utvisa två afghanska män till provinser i södra Afghanistan. UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, betraktar provinserna som för osäkra för att skicka tillbaka någon.

Sedan tre veckor tillbaka har Hayat Hasan, 24 år och handikappade Jawad Khawari, 23 år, suttit inlåsta i Migrationsverkets förvar i Flen. På fredag morgon flygs de med poliseskort till Afghanistans huvudstad Kabul. Hayat är förtvivlad.

– Polisen sa att vi ska åka på fredag. Vi vet inte vad vi ska göra, eftersom situationen i Afghanistan är jättedålig. Vi vet inte vad som kommer att hända med oss, och ingen kommer att lyssna på oss, säger Hayat Hasan.

”För farliga att åka till”
UNHCR uppdaterade så sent som i söndags sin lista över områden i Afghanistan som anses som för farliga att åka till eller vistas i.

Hittills har också svenska myndigheter respekterat UNHCR:s rekommendationer, men nu är myndigheterna beredda att skicka tillbaka de två afghanska männen i Flen till provinserna Ghazni och Uruzgan, som UNHCR beskriver som osäkra. Det gäller även vägen från Kabul till södra Afghanistan.

Hans ten Feld är chef för UNHCR verksamhet i Norden och Baltikum säger att UNHCR:s råd om att inte skicka tillbaka någon till osäkra områden ska följas.

Migrationsverket menar att det inte råder någon inre väpnad konflikt i Afghanistan behandlar varje asylärende på individnivå.

I Norge har man däremot valt att följa UNHCR:s rekommendationer och utvisar därför ingen till områden som bedöms osäkra.

Hoppas det bara handlar om ett fåtal
Hans ten Feld hoppas att Sverige ska följa Norges exempel efter som det endast rör sig om ett fåtal fall.

I Flen är Hayat orolig för vad som kommer att hända när de kommer till Kabul, utan några kontakter eller möjlighet att komma hem till sina provinser.

– De kommer att lämna oss på flygplatsen, där finns ingen att fråga, ingen som tar emot oss. Vi har aldrig varit där, säger han.

Enligt UNHCR:s riktlinjer så ska en person ha möjlighet att kunna komma hem till den plats där han eller hon har sitt sociala nätverk.

Hans ten Feld säger också att eftersom UNHCR:s nyligen uppdaterade riktlinjer visar att säkerhetsläget inte har förbättrats i de aktuella provinserna, så hoppas han att utvisningarna inte ska ske.

Ingrid Engstedt Edfast, SR Västernorrland
ingrid.engstedt-edfast@sr.se