Gambari: Läget i Burma förändras

FN:s sändebud till Burma Ibrahim Gambari gav en i stora stycken en positiv rapport när han i FN redogjorde för sitt senaste Burmabesök i början av november.

Enligt Gambari är situationen i Burma annorlunda än vad den bara var för ett par veckor sedan. Han sa att han tror att militärregimen kan vara på väg att ta hänsyn till internationella påtryckningar.  

FN-sändebudet sa också att juntan lovat honom att frige politiska fångar och att inte fängsla fler.

Flera FN-ambassadörer som lyssnade till Gambaris redogörelse är skeptiska till den burmesiska regimens medgörlighet och varnade för att tecken på framsteg i Burma kan vara falska.