Testpersoner kan ha fått ökad infektionsrisk

Tusentals människor som frivilligt gått med på att testa ett aids-vaccinet på försöksstadiet kan i själva verkat fått höjd infektionsrisk. Det uppger forskare bakom vaccinet.

Bland försökspersonerna fick en del placebovaccin och nu ska forskarna ge besked om vilka som fått det aktiva aids-vaccinet.

Försöken har förutom i USA utförts i bland annat Brasilien, Haiti och Sydafrika.

Flera av de som testade det tänkta aids-vaccinet har redan blivit informerade om att det, tvärtemot avsikten, kan öka risken för att bli hiv-smittad.