Fler invandrare ska ta plats i näringslivet

En offensiv satsning på att få in invandrare i arbetslivet planeras av Röda korset tillsammans med Norrbottens handelskammare. En stickprovsundersökning som gjorts bland företag i Norrbotten är grunden till projektet som planeras att påbörjas i april nästa år och fortsätta under tre år.

Målet med projektet är dels att få ut invandrare i arbetslivet, men också att hjälpa arbetsgivare att ta emot de som kommer.

Projektet som beräknas kosta 1,6 miljoner kronor per år har ännu ingen klar finansiering. 

Enligt Röda korsets projektledare Hanan Sonnenschein är mångfalden en stor fördel för länets näringsliv.

Ida Björnstad, SR Norrbotten
ida.bjornstad@sr.se