Politiker i Kristinehamn oroliga för sjukhuset

De borgerliga partierna i Kristinehamn är oroliga för sjukhusets framtid.

I ett brev till landstingsledningen ifrågasätter de sammansättningen av den arbetsgrupp som fått uppdraget att utreda närsjukvården eftersom ingen i gruppen har anknytning till Kristinehamn.

Partierna anser att arbetet borde genomföras av personer utan knytning till Karlstad och Karlskoga för att inte lojalitetssvårigheter ska uppstå.