Alla unga ska erbjudas medling

Från med årsskiftet ska alla unga brottsligar och brottsoffer i landet erbjudas en möjlighet att mötas i medling. Idag finns den här verksamheten bara i Ljungby och Växjö kommuner.

- Det finns ofta många frågor mellan gärningsman och brottsoffers om man vill reda ut, men oftast ingen naturlig plats att mötas, säger Therese Johansson är samordnare när samtliga kommuner i länet ska kunna erbjuda medling.

Medling fungerar så att gärningsmän som är mellan 12 och 21 år och brottsoffret erbjuds möjligheten att mötas. Och om de vill det så kopplas medlaren in.

Målet med medlingen är att gärningsmannen ska förstå vad han eller hon gjort och vilka konsekvenser det fått för den som utsatts för brottet. Och brottsoffret ska i sin tur få reda på varför han eller hon utsatts. En förhoppning är också att det här ska minska risken för att gärningsmannen begår ett nytt brott.

I länet var Ljungby först ut med att erbjuda medling i början av 2000-talet, därefter hängde Växjö på. Men nu måste det här alltså finnas överallt.

- De är bra, för det innebär att alla i landet får samma chans, säger Therese Johansson.

Troligen kommer en del kommuner sammarbeta när det gäller medling, till exempel kommer Markaryd och Älmhult göra det.