Räddningstjänsten lär inte av sina misstag

En larmrapport visar att den svenska räddningstjänsten inte lär sig av misstag och erfarenheter, något som beror på en alltför hierarkisk uppbyggnad plus att det saknas kommunikation mellan ledningen och personalen.

Ett av de ställen som granskats är Bergslagens räddningstjänst i Karlskoga och rapporten visar att organisationen är präglad av segregation och machoideal.