Just nu
  • Nobelpriset delas mellan Katalin Karikó och Drew Weissman

Saab och Volvo bromsar ekonomin i väst

Ekonomin i Västsverige växer långsammare än i andra regioner. Neddragningar hos Saab och Volvopersonvagnar tros vara bidragande orsak. Det framkommer i en konjunkturrapport från Nordea.

I år ökar den västsvenska tillväxten med 0,9 procent, att jämföra med 3,2 procents tillväxtökning i Sydsverige.

Enligt rapporten är Västsverige allt för beroende av fordonsindustrin. Men de närmaste åren väntas en förbättring i Västsverige, när sysselsättningen i de privata tjänsteföretagen väntas öka.