Avloppsrör från Uleberg får godkänt

Sotenäs kommun får dra sjöledningar mellan reningsverken i Ulebergshamn och Hunnebostrand. Det kan lösa problemen med dålig lukt och buller.

Miljödomstolen har beslutat att kommunen får dra ledningar mellan reningsverken. Kommunen kan då som planerat lägga ner Uleberghamns reningsverk och istället bygga ut det i Hunnebostrand. 

På så sätt kommer man åt problemet med lukt, buller och utsläpp av orenat avloppsvatten från reningsverket i Ulebergshamn.