Analytiker spår fortsatt höga metallpriser

De höga metallpriserna har kommit för att stanna oavsett konjunkturläget. Den slutsatsen drar alltfler experter. Och orsakerna är flera, säger gruvanalytikern Magnus Ericsson.

– Det hänger ihop med att det är mycket svårare att hitta nya metaller och mineraler i gruvor och det kostar mer att utvinna metallerna. Halterna är lägre och det är mer komplexa malmer och det är en hel rad faktorer som gör att man inte kan producera lika billigt som tidigare, säger Magnus Ericsson.

De höga metallpriserna har kommit för att stanna?

– Ja, som jag ser det kommer vi att vara på en högre nivå även om det inte blir så rekordhögt som under 2006 och 2007, men det kommer att vara fortsatt höga nivåer.

Den gamla prismekanismen, sjunkande lager höjer priset och tvärtom är förlegat och gäller inte lägre, enligt specialister på metallpriser.

Ny modell
En av världens ledande analysfirmor, Bloomsbury Minerals Economics i London, lanserar nu en ny modell som plockar in fler faktorer än prisbildningen, till exempel investeringsfonder, och de kommer att spela en mycket stor roll, säger Magnus Ericsson, samarbetspartner till Bloomsbury.

– Nytt i dag är att de har tagit med det spekulativa, hedgefonders och andra fonders investeringar för att se vad det betyder. Det de har kommit fram till är att huvudsyftet för de fonderna inte är spekulativt, utan de har ett långsiktigt ägande, säger han.

Aggressiva hedgefonder
Paul van Eeden, också han expert på metaller och priser, hävdar att bakom den stora prisuppgången på basmetaller från sommaren 2005 till början av år 2006 låg stora aggressiva hedgefonder snarare än efterfrågan från utvecklingsländerna.

– Visst kan det hända igen, och det måste vi tänka på och ta hänsyn till när vi analyserar metallprisernas utveckling framöver, säger Paul van Eeden, analytiker.

Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se