Projekt för barn med fetma

De överviktiga barnen har blivit allt fler, och sedan årsskiftet har Eskilstuna kommun drivit ett projekt för att hjälpa just barn drabbade av fetma. Projektet har varit mycket framgångsrikt.

Rita Autios 11-åriga son är en av de som fått hjälp genom projektet.

– Det har varit jättebra att det finns de som bryr sig och att man kan få stöd och hjälp, säger hon.

Allt fler barn är överviktiga, och därför startades tidigare i år projektet av Eskilstuna kommun, för att få ner antalet barn drabbade av fetma.

Projektet kallas Hopprepet, och tanken är det ska ge just hopp till barn, mellan sex och tio år gamla, som har fetma, om att det går att gå ner i vikt.

Barnen har bland annat fått träffa en skolsköterska för en livsstilsanalys, där man tittat på vad barnens viktproblem kommer ifrån.

Det har även hållits kurser i stresshantering, och med hjälp av en expert försöker man ge barnen bättre självförtroende. Helene Mattsson är projektledare för Hopprepet.

Elvaårige Adrian har varit med i projektet sedan starten i början av året, och sedan dess har han slutat att gå upp i vikt, och börjat äta mer nötter än godis. Så var det inte förut.

Adrians mamma Rita Autio säger att projektet betytt mycket för både henne och Adrian.

Projektet Hopprepet kommer att pågå fram till årsskiftet till 2009, och det har ända sedan det drog igång i januari i år varit kö för att få vara med.

Helene Mattsson som håller i det hela är övertygad om att projektet behövs.

– Ja, det gör det och jag är övertygad om att Eskilstuna kommun gör en god insats genom det här projektet, säger hon.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se