Dyr gymnasieskola för småkommunerna

Elevernas fria val till gymnasiet påverkar de mindre kommunernas ekonomi. För Nora kommun har kostnaden för gymnasieutbildningen ökat med 350 000 kronor över budget i år. Orsaken är att utbildningarna är dyrare i Örebro och att det blivit vanligare att eleverna söker sig dit, det säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nora Sven Erik Nykvist.

Det finns idag en uppsjö av olika program och inriktningar för en gymnasielev att välja på, och många av Noras 500 elever gör också aktiva val. Ungefär hälften reser till Lindesberg men nästan lika många till Örebro som har många kommunala gymnasier och friskolor. Men prisbilden är en annan i Örebro än i Bergslagen, och Nora kommun får acceptera den räkning som kommer eftersom man inte har en egen gymnasieskola att jämföra pris med. För dr kommunala skolorna går det väl an menar Sven Erik Nykvist, men han ifrågasätter som socialdemokrat friskolornas prislapp.