Fortfarande ingen gemensam beroendeenhet i södra länet

Det är fortfarande inte klart när södra länet kan få en gemensam beroendeenhet för avgiftning och utredning av missbrukare och under tiden får de personer som behöver hjälp olika stöd beroende på i vilken kommun de bor.

Avdelningen för slutenvård av missbrukare i Kalmar stängde för två och ett halvt år sen och nu är beskedet att en ny gemensam enhet för södra länet kan bli verklighet först någon gång nästa år.

Under onsdagen hålls ett nytt möte med arbetsgruppen kring projektet. Det är bland annat organisationen och kostnaden man fortfarande inte kommit överens om.

Eva Thunebro, chef för alkohol- och narkotikasektionen vid socialförvaltningen i Kalmar kommun, säger till Sveriges Radio Kalmar att man börjar närma sig en lösning.

Gemensam enhet
Det handlar om en gemensam beroendeenhet för patienter från Torsås, Nybro, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner.

Grundförslaget gäller en beroendeenhet med slutenvård för missbrukare och personer med så kallad samsjuklighet, de som har ett missbruk tillsammans med handikapp eller psykisk sjukdom.

Den slutenavdelning som fanns för avgiftning vid sjukhuset i Kalmar lades ner sommaren 2005, nu finns bara en mottagning för öppenvård och kommunerna får var för sig ta hand om sina klienter, totalt kan det handla om ett 50-tal per år.

Kalmar, som hanterar flest, skickar i dag sina till ett familjehem i Emmabodatrakten som man har kontrakt med halvårsvis.

Tommy Petersson, enhetschef för socialpsykiatrin vid omsorgen i Nybro, säger till Sveriges Radio Kalmar att man löser varje ärende där så gott man kan.

Bidrag ligger och väntar
För två år sedan fick projektet ett bidrag från länsstyrelsen, nästan 600 000 kronor, som fortfarande inte har använts, pengarna finns kvar och ska användas till utbildning så småningom, enligt Eva Thunebro.

Personalen på den nya enheten måste bland annat lära sig mer om varandras olika kulturer eftersom det handlar om ett möte mellan landstingets medicinska kompetens och kommunernas psykosociala tänk.

Tanken är att sjuksköterskor och socionomer ska arbeta sida vid sida. Sex platser är vad man har diskuterat för den som är 15 år och uppåt och 11 miljoner per år skulle det kosta enligt ett första förslag. Men den summan har man fått banta ner.