Generaldirektör överklagar beslut

Uppsalabon och generaldirektören Claes Ljungh har nu överklagat Östhammars byggnadsnämnds beslut att Ljungh måste riva sin förrådsbyggnad på ön Alören utanför Öregrund.

Nämnden anser att byggnaden är ett svartbygge och har ålagt Ljungh att riva den till sista april nästa år, annars utdöms ett vite på 50 000 kronor. Ljungh begär nu i sitt överklagande att Länsstyrelsen ska ändra beslutet.