Scandinavium lyser blå för diabetes

Med anledning av världsdiabetesdagen lyser i dag 150 kända byggnadsverk runt om i världen, bland andra Eiffeltornet, Operahuset i Sydney och Kinesiska muren, blåa.

Svenska byggnader som belyses är Scandinavium, Globen i Stockholm och vattentornet Svampen i Örebro.

I dag har 246 miljoner människor i världen diabetes, och om inget görs beräknas antalet om 20 år ha stigit till 380 miljoner.

FN har nu för första gången antagit en resolution där en icke smittsam sjukdom har ansetts vara ett lika allvarligt hot mot hälsan i världen som infektionssjukdomar som malaria och hiv.