Mormonsk fasta räddar hjärtat

Att fasta regelbundet kan minska risken för  hjärt och kärlsjukdom. Den slutsatsen drar forskare i Utah i USA, som har undersökt varför mormoner inte blir hjärtsjuka lika ofta som andra.

De röker inte, och de dricker varken alkohol, kaffe eller te. Det har man länge trott varit förklaringen till att mormoner har lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar.

Men mormonerna fastar också en söndag i månaden. Och nu lanserar en grupp forskare en ny teori: att just fastan bidrar till att hålla blodkärlen friska. Forskarna tänker sig nämligen att fastan ger både blodkärlen och resten av kroppen en chans att vila sig från mat och socker. En vila som skulle kunna vara viktig inte minst för de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. De kan nämligen bli utmattade av att få socker hela tiden, och det kan leda till diabetes.

Forskarna kunde också se sambandet mellan regelbunden fasta och friskare blodkärl bland icke-mormoner, vilket styrker teorin om fastans betydelse. Och forskarna presenterar sina resultat på Amerikanska Hjärtsällskapets (American Heart Association) konferens.